Erhvervsrådgivning
Assurance Consulting

Assurance Consulting

Erhvervsrådgivning

Uafhængig forsikringsrådgivning til erhverv

 

En samarbejdsaftale mellem Deres virksomhed og Assurance Consulting kan omfatte en eller flere af nedenstående opgaveeksempler:

 

Udarbejdelse af risikoanalyse og risikovurdering

Udarbejdelse af løsningsforslag til:

 

Sikringplan - forsikringsplan - finansieringsplan - retningslinier til administration af ovennævnte

 

Forhandling med sikrings- og forsikringsselskaber.

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

Koordinering til andre specialister som f.eks.

 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - Det Kriminalpræventive Råd - Advokat - Revisor

 

Indkøb af sikringsudstyr

Indkøb af forsikringsprodukter

Udarbejdelse af skriftlig risikopolitik

Udarbejdelse af katastrofepolitik

Kontrol af sikrings- og forsikringskontrakter

Kontrol af opkrævninger

Kontrol af risikoforholdene i virksomheden

Årlig revision af risikopolitikken

Udarbejdelse af status og revisionsrapport

Udarbejdelse af skadesanmeldelser

Opfølgning på skadesafregning og kontrol

Motivere og vejlede medarbejdere i skadeforebyggelse

Repræsentant for virksomheden i sikkerhedsudvalg.

 

Økonomien i risikostyringen gøres op på den måde, at arbejdet aflønnes efter